New Biodiversity

Dit site-specifiek werk maakte ik van ter plekke verzameld plastic afval tijdens mijn verblijf in artist residence Zaratan.

‘New Biodiversity’, is een voor het Nationaal Museum voor Natuurgeschiedenis en Wetenschap te Lissabon uniek gemaakte installatie bestaande uit plastic diersoorten. Het toont als het ware een toekomstige  natuurmuseum collectie. Deze collectie is gerangschikt op soort en voorzien van een ‘fictieve’ latijnse naam zoals een presentatie in een natuurmuseum beoogd te zijn. Dit site-specifiek werk maakte ik van ter plekke verzameld plastic afval tijdens mijn verblijf in artist residence Zaratan. Met deze expositie vraag ik aandacht voor onze plastic verslaving en de gevolgen die het heeft voor onze toekomst.

6 december 2018 – 20 januari 2019 De opening is verricht door Christianne Bleijenbergh, plaatsvervangend ambassadeur. Op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade was een deel van deze expositie een aantal maanden later te zien tijdens het EEF congres op de universiteit van Lissabon.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Stokroos en Stroom Den Haag. De opening is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Amabassade en Chazemo.