Collectie Teken

Collectie Teken

In 2010, het jaar van de biodiversiteit maakte ik speciaal voor de Kinderboekenweek* een nieuwe collectie beesten.
Het betreft de Collectie Teken die tijdens de grote tekententoonstelling te bewonderen zijn. Deze populatie teken is uiterst zeldzaam en wordt door 'milieumaatregelen'** met uitsterven bedreigd.
De teken behoren allemaal tot het genus Lumenbulbus, met als topstukken de soorten L. iocusL. virga, en L. albuscoleus. Dit unieke tekengeslacht is samengebracht en te zien in ‘De Grote Tekententoonstelling’: 
2013 Gemeente Museum Den Haag - zomerexpo
2015 Het Natuurhistorisch Rotterdam - Week van de Teek

* Het thema van de Kinderboeknweek 2010 is de grote tekententoonstelling. Het CPNB wil beeldtaal in kinderboeken onder de aandacht brengen.
** Vanaf september 2012 mogen er in Europe geen gloeilampen meer in de handel worden gebracht.

 

 

Home Werk Collectie Teken